Programa TIC 1

Programele analitice ale temelor programului de formare “Utilizarea instrumentelor TIC în predare”

Programa analitică tema 1: Procesarea textelor: aplicaţia Microsoft Word

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Descrierea generală a aplicaţiei Word
 • prezentarea aplicaţiei Word şi a principalelor facilităţi aduse de utilizarea acesteia
 • prezentarea elementelor de formatare aduse textelor introduse
 • îmbunătăţirea conţinutului documentelor prin introducerea de tabele, imagini şi obiecte grafice
 • procesarea avansată a textelor, prin stabilirea de stiluri, introducerea indecșilor şi generarea automată a cuprinsului
 • imprimarea, salvarea şi securizarea documentelor create
 • utilizarea aplicaţiei Word în editarea de texte orientată spre elevii cu dizabilități
 • utilizarea adecvată a softurilor în vederea realizării unor bloguri pentru îmbunătăţirea activităţii didactice
 • utilizarea adecvată a unor mijloace şi auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ
 • reflectarea asupra propriei conduite din cadrul activităţilor didactice/pedagogice
Expunere
Realizarea unor lucrări individuale şi aplicaţii
Chestionare
2. Gestiunea fişierelor în aplicaţia Word şi formatarea documentelor
3. Introducerea textelor. Formatare la nivel de caracter şi paragraf
4. Introducerea tabelelor, imaginilor şi obiectelor grafice
5. Stiluri, referinţe, index şi cuprins
6. Aranjare, salvare, previzualizare şi tipărire

Programa analitică tema 2: Calculul tabelar: aplicaţia Microsoft Excel

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Descriere generală a aplicaţiei Excel, crearea unui registru de lucru
 • prezentarea aplicaţiei Excel şi a principalelor facilităţi aduse de utilizarea acesteia
 • prezentarea elementelor de formatare
 • îmbunătăţirea conţinutului prin utilizarea formulelor, funcțiilor, imaginilor şi obiectelor grafice
 • procesare avansată, prin filtrare, sortare, formatări, validări
 • imprimarea, salvarea şi securizarea foilor de calcul create
 • rezolvarea unor sarcini de lucru în echipe pentru dezvoltarea capacităţilor de utilizare a unor strategii, metode, mijloace şi materiale moderne şi eficiente de organizare a predării şi predare
 • utilizarea aplicaţiei Excel în condițiile predării la elevii cu dizabilități
 • utilizarea adecvată a unor mijloace şi auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ
 • reflectarea asupra propriei conduite din cadrul activităţilor didactice/pedagogice
Expunere
Realizarea unor lucrări individuale şi aplicaţii
Chestionare
2. Editarea și introducerea de date într-o foaie de calcul
3. Formatarea conținutului unei foi de calcul
4. Filtrarea, sortarea datelor, formatări condiționale, realizarea validării datelor
5. Crearea și utilizarea formulelor
6. Reprezentarea grafică a datelor, imprimarea unei foi de calcul

Programa analitică tema 3: Crearea online a conținutului educațional – Google Docs

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Introducere în Google Docs și crearea conturilor.
 • familiarizarea cu instrumentele moderne ce permit crearea conținutului educațional
 • prezentarea elementelor specifice lui Google Docs
 • prezentarea modalităților practice de partajare a documentelor create online sau încărcate de pe calculatorul personal
 • crearea online a unor documente de tip text, de calcul tabelar sau a unei prezentări și partajarea cu alți utilizatori
 • dezvoltarea capacității de adaptare la soluții actuale ce permit crearea online a documentelor
 • înțelegerea aplicabilității practice oferite de gestiunea documentelor la distanță
 • crearea online a conținutului educațional și partajarea lui cu alți utilizatori
Expunere
Realizarea unor lucrări individuale
Realizarea de aplicaţii
Chestionare
2. Crearea online a documentelor de tip text, a registrelor de calcul tabelar și a prezentărilor pe Google Docs
3. Publicarea și partajarea online a documentelor create cu alți utilizatori; organizarea online a fișierelor în dosare

Programa analitică tema 4: Platforma de e-learning Moodle

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Elemente generale despre platforme de e-learning
 • Accesarea unor surse de informare
 • Rezolvarea unor sarcini de lucru legate de accesarea și exploatarea unei platforme de e-learning
 • Aplicarea unor conținuturi proiectate în practică
 • crearea şi configurarea unui cont pe platforma Moodle
 • utilizarea adecvată a instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă
 • utilizarea adecvată a unor mijloace şi auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ
 • reflectarea asupra propriei conduite din cadrul activităţilor didactice/pedagogice
Expunere
Realizarea unor lucrări individuale
Realizarea de aplicaţii
Chestionare
2. Crearea unui cont și personalizarea acestuia pe platforma Moodle
3. Facilități de comunicare sincronă și asincronă
4. Completarea unui chestionar
5. Încărcarea temelor pe platforma Moodle

Programa analitică tema 5: Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Elementele componente ale unei prezentări
 • înțelegerea conceptelor specifice prezentărilor și a elementelor componente ale acestora
 • dezvoltarea abilităților necesare conceperii și creării unor materiale de prezentare eficiente
 • îmbunătățirea procesului de predare cu ajutorul prezentărilor
 • utilizarea aplicaţiilor PowerPoint și Prezi în realizarea de prezentări pentru diverse materiale didactice
 • utilizarea adecvată a funcțiilor aplicațiilor în vederea realizării unor prezentări dinamice și eficiente
 • reflectarea asupra propriei conduite din cadrul activităţilor didactice/pedagogice din perspectiva integrării prezentărilor în procesul de predare
Expunere
Realizarea unor aplicații și lucrări individuale
Chestionare
2. Formatarea unei prezentări, lucrul cu obiectele în PowerPoint
3. Lucrul cu animațiile și efectele de tranziție. Derularea unei prezentări
4. Crearea prezentărilor folosind aplicația Prezi

Programa analitică tema 6: Navigarea pe web şi proiectarea paginilor web statice

Conţinut tematic Obiective specifice Competenţe specifice Strategii de formare şi forme de organizare Strategii de evaluare
1. Utilizarea browser-elor
 • familiarizarea cu noţiunea de browser și poștă electronică
 • aplicarea unor conţinuturi proiectate în practică
 • crearea și îmbunătăţirea conţinutului paginii web prin introducerea de tabele, imagini şi elemente dinamice
 • utilizarea adecvată a unor mijloace şi auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ
 • crearea şi transmiterea mesajelor cu ajutorul poştei electronice
 • utilizarea unui editor HTML în lucrări de laborator specifice
 • crearea şi gestionarea unei site web static
Expunere
Realizarea unor lucrări individuale şi aplicaţii
Chestionare
2. Utilizarea poştei electronice pentru transmiterea mesajelor
3. Utilizarea unui editor de HTML pentru proiectarea paginilor web statice:
-inserarea şi formatarea textului unei pagini;
-lucrul cu tabele;
-crearea şi personalizarea hiperlegăturilor;
-introducerea imaginilor
-salvarea paginilor web şi publicarea lor
Print Friendly