Program de formare TIC 2

„Instrumente avansate TIC interactive în predare, pentru elevii și studenții cu dizabilități” 

Scopul programului

Scopul programului constă în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal și universitar (care predau inclusiv elevilor și studenților cu dizabilități) referitoare la utilizarea unor instrumente avansate de creare de conținut educațional și de instruire on-line, în formate e-learning, în concordanță cu obiectivul general al proiectului strategic POSDRU – “e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, ID: 140877. Acest proces este necesar pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.
De asemenea, programul vizează și creșterea gradului de incluziune digitală a elevilor și studenților cu dizabilități, ce vor beneficia de expertiza acumulată de cadrele didactice formate.

Denumire program Utilizarea instrumentelor TIC în predare
Tipuri de competenţe Dobândirea de competenţe de bază și complementare prin care se extinde categoria activităţilor ce pot fi prestate în procesul didactic, cum ar fi elaborarea conținutului didactic utilizând instrumente TIC, predarea și evaluarea asistată de calculator.
Formă de învăţământ Cu participare directă şi la distanţă
Total ore 48
Nr. credite 12
Grup ţinţă Învăţători și profesori care vor preda elevilor cu dizabilități(700 de cursanţi)

Locul desfăşurării activităților de formare

  • Universitatea “Lucian Blaga” din  Sibiu
    Sibiu, Facultatea de Inginerie, str. Emil Cioran, nr.4, cod 550025
    Săli de laborator: sala IE 304
  • Universitatea Dunărea de Jos din Galați
    Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Strada Gării, nr. 61-63, cod 800001, corp I, parter
    Săli de laborator: sala I02

Plan-cadru de formare – online

Nr. Crt. Module Buget timp (16 de ore)
Total ore on-line Practic
1 Elemente de conținut: tehnologii web 2.0 pentru învățare 2
2 Instruire și evaluare asistată de calculator 2
3 Instrumente open source pentru crearea de obiecte educaționale 3
4 Mobile learning 3
5 Tehnologii informatice de adaptare a materialului didactic pentru persoanele cu dizabilități 3
6 Utilizarea portalului de e-learning EUPD 3
Total ore 16

Plan-cadru de formare – față în față

Nr. Crt. Module Buget timp (32 de ore) Total ore pe module Orar(zilele 1-4)
Teorie (T) Practic (P) Evaluare(E)
1 Elemente de conținut: tehnologii web 2.0 pentru învățare 1,5 4 0,25 5,75 Ziua 1 de prezenţă
2 Instruire și evaluare asistată de calculator 1,5 4 0,25 5,75 Ziua 1 și 2 de prezenţă
3 Instrumente open source pentru crearea de obiecte educaționale 1,5 3 0,25 4,75 Ziua 1 și 2 de prezenţă
4 Mobile learning 1,75 3 0,25 5 Ziua 3 de prezenţă
5 Tehnologii informatice de adaptare a materialului didactic pentru persoanele cu dizabilități 1,5 3 0,25 4,75 Ziua 3 și 4 de prezență
6 Utilizarea portalului de e-learning EUPD 1,75 3 0,25 5 Ziua 4 de prezență
7 Evaluare finală 1 1
Total ore 9,5 20 2,5 32

(T) = teoretic

(P) = practic

(E) = evaluare

Orar pe zile de formare

Orar
(zilele 1-4)
Teme Orar pe ore Buget timp (48 de ore) Forma de învăţământ
1 Ziua 1 de prezență Introducere în Web 2.0 9.00 – 10.30 8 Zi teorie – 3 ore
Zi practic – 5 ore
Profesor, elev și student în era Web 2.0 10.40 – 12-40
Utilizarea browser-elor, Wikispaces și WordPress 14.00 – 16.00
Evaluare: Tehnologii Web 2.0 pentru învățare 16.00 – 16.15
Elemente generale de instruire și evaluare asistată de calculator
Crearea unui chestionar cu ajutorul Wondershare Quiz-Creator
16.30 – 18.45
2 Ziua 2 de prezență Facilități la crearea întrebărilorSpecificare caracteristici chestionar 9.00 – 11.00 8 Zi teorie – 2 ore
Zi practic – 6 ore
Crearea unui chestionar în Excel 11.15 – 12.30
Evaluare: Instruire și evaluare asistată de calculator 12.30 – 12.45
Crearea, editarea și ștergerea unui VoiceThread Gestionarea elementelor media Web, camera video 14.00 – 15.30
Rearanjarea slide-urilor, comentarea unui VoiceThread 15.45 – 16.45
Opțiuni de playback și de publicare 17.00 – 18.00
3 Ziua 3 de prezență Evaluare: Instrumente Open source pentru crearea obiectelor educaționale 9.00 – 9.15 8  

 

 

 

 

Zi teorie – 2,5 ore
Zi practic – 5,5 ore

Introducere în mobile learningTableta: caracteristici generale (hardware și software) 9.15 – 10.45
Dezvoltarea componentelor pentru m-learning Proiectarea activităților de învățare pentru mlearning. Conținutul HTML 11.00 – 13.00
Gestiunea conținutului video și audio 14.00 – 15.15
Evaluare: Mobile Learning 15.15 – 15.30
Adaptarea curriculară pentru educația incluzivă 15.45 – 17.15
Servicii și aplicații TIC pentru dizabilități psihice și intelectuale 17.30 – 18.45
4 Ziua 4 de prezență Servicii și aplicații TIC pentru dizabilități senzoriale și locomotorii 9.00 – 10.45 8 Zi teorie – 2 ore
Zi practic – 5 ore
Evaluare: Tehnologii informatice de adaptare a materialului didactic pentru persoane cu dizabilități 10.45 – 11.00
Utilizarea portalului EUPD – modulul profesor 11.15 – 12.45
Utilizarea portalului EUPD – modulul student 14.00 – 16.00
Utilizarea modulului de e-learning pentru crearea de lecții și evaluări 16.15 – 17.30
Evaluare: Utilizarea portalului de e-learning
EUPD
17.30 – 17.45
5 Activitate on-line Elemente de conținut: tehnologii web 2.0 pentru învățare
Instruire și evaluare asistată de calculator Instrumente open source pentru crearea de
obiecte educaționale
Mobile learning
Tehnologii informatice de adaptare a materialului didactic pentru persoanele cu dizabilități
Utilizarea portalului de e-learning EUPD
16 ore practic la distanță
Print Friendly