Program de formare TIC 1

„Utilizarea instrumentelor TIC în predare” 

Scopul programului

Scopul programului constă în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal referitoare la utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în concordanță cu obiectivul general al proiectului strategic POSDRU – “e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, ID: 140877.
Acest proces este necesar pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.
De asemenea, programul vizează și creșterea gradului de incluziune digitală a elevilor cu dizabilități, ce vor beneficia de expertiza acumulată de cadrele didactice formate.

Denumire program Utilizarea instrumentelor TIC în predare
Tipuri de competenţe Dobândirea de competenţe de bază și complementare prin care se extinde categoria activităţilor ce pot fi prestate în procesul didactic, cum ar fi elaborarea conținutului didactic utilizând instrumente TIC, predarea și evaluarea asistată de calculator.
Formă de învăţământ Cu participare directă şi la distanţă
Total ore 48
Nr. credite 12
Grup ţinţă Învăţători și profesori care vor preda elevilor cu dizabilități(700 de cursanţi)

Locul desfăşurării activităților de formare

  • Universitatea “Lucian Blaga” din  Sibiu
    Sibiu, Facultatea de Inginerie, str. Emil Cioran, nr.4, cod 550025
    Săli de laborator: sala IE 303
  • Universitatea Dunărea de Jos din Galați
    Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Strada Gării, nr. 61-63, cod 800001, corp I, parter
    Săli de laborator: sala I01

Plan-cadru de formare – online

Nr. Crt. Module Buget timp (16 de ore)
Total ore on-line
Practic
1 Procesarea textelor: aplicația Microsoft Word 2
2 Calculul tabelar: aplicația Microsoft Excel 2
3 Crearea online a conținutului educațional – Google Docs 3
4 Platforma de e-learning Moodle 3
5 Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi 3
6 Navigarea pe Web și proiectarea paginilor Web statice 3
Total ore 16

Plan-cadru de formare – față în față

Nr. Crt. Module Buget timp (32 de ore) Total ore pe module Orar(zilele 1-4)
Teorie (T) Practic (P) Evaluare(E)
1 Procesarea textelor:aplicația Microsoft Word 1,5 4 0,25 5,75 Ziua 1 de prezenţă
2 Calculul tabelar:aplicația Microsoft Excel 1,5 4 0,25 5,75 Ziua 1 și 2 de prezenţă
3 Crearea online a conţinutului educaţional – Google Docs 1,5 4 0,25 5,75 Ziua 1 și 2 de prezenţă
4 Platforma de e-learning Moodle 1,75 3 0,25 5 Ziua 3 de prezenţă
5 Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi 1,5 3 0,25 4,75 Ziua 3 și 4 de prezență
6 Navigarea pe Web și proiectarea paginilor Web statice 1,75 3 0,25 5 Ziua 4 de prezență
7 Evaluare finală 1 1
Total ore 9,5 20 2,5 32

(T) = teoretic

(P) = practic

(E) = evaluare

Orar pe zile de formare

Orar(zilele 1-4) Teme Orar pe ore Buget timp (48 de ore) Forma de învăţământ
Ziua 1 de prezență Descriere generală a aplicaţiei Word 9.00 – 10.30 8 Zi teorie – 3 ore
Zi practic – 5 ore
Gestiunea fişierelor în aplicaţia Word şi formatarea documentelor
Introducerea textelor.Formatare la nivel de caracter şi paragraf
10.40 – 12-40
Introducerea tabelelor, imaginilor şi obiectelor grafice
Stiluri, referinţe, index şi cuprins
Aranjare, salvare, previzualizare şi tipărire
14.00 – 16.00
Evaluare: Microsoft Word 16.00 – 16.15
Descriere generală a aplicaţiei Excel, crearea unui registru de lucru
Editarea și introducerea de date într-o foaie de calcul
Formatarea conținutului unei foi de calcul
16.30 – 18.45
Ziua 2 de prezență Filtrarea, sortarea datelor, formatări condiționale, realizarea validării datelor
Crearea și utilizarea formulelor
9.00 – 11.00 8 Zi teorie – 2 ore
Zi practic – 6 ore
Reprezentarea grafică a datelor, imprimarea unei foi de calcul 11.15 – 12.30
Evaluare: Microsoft Excel 12.30 – 12.45
Introducere în Google Docs și crearea conturilor. 14.00 – 15.30
Crearea online a documentelor de tip text, a registrelor de calcul tabelar și a prezentărilor pe Google Docs 15.45 – 16.45
Publicarea și partajarea online a documentelor create cu alți utilizatori; organizarea online a fișierelor în dosare 17.00 – 18.00
Ziua 3 de prezență Evaluare: Crearea online a conținutului educațional – Google Docs 9.00 – 9.15 8  

 

 

Zi teorie – 2,5 ore
Zi practic – 5,5 ore

1. Elemente generale despre platforme e-learning 9.15 – 10.45
2. Crearea unui cont și personalizarea acestuia pe platforma Moodle
Facilități de comunicare sincronă și asincronă
11.00 – 13.00
Completarea unui chestionar
Încărcarea temelor pe platforma Moodle
14.00 – 15.15
Evaluare: Platforme electronice 15.15 – 15.30
Elementele componente ale unei prezentări 15.45 – 17.15
Formatarea unei prezentări, lucrul cu obiectele în PowerPoint 17.30 – 18.45
Ziua 4 de prezență Lucrul cu animațiile și efectele de tranziție. Derularea unei prezentări 9.00 – 9.45 8 Zi teorie – 2 ore
Zi practic – 5 ore
Crearea prezentărilor folosind aplicația Prezi 9.45 – 10.45
Evaluare: Realizarea prezentărilor 10.45 – 11.00
Utilizarea browserelor 11.15 – 12.45
Utilizarea poştei electronice pentru transmiterea mesajelor 14.00 – 16.00
Utilizarea unui editor de HTML pentru proiectarea paginilor web statice 16.15 – 17.30
Evaluare Realizare pagini web statice 17.30 – 17.45
Activitate online Procesarea textelor: aplicația Microsoft Word
Calculul tabelar: aplicația Microsoft Excel
Prelucrarea fotografiilor și realizarea unor filme didactice
Platforma de e-learning: Moodle
Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi
Navigarea pe Web și proiectarea paginilor Web statice
16 ore la distanță
Print Friendly