METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI VIZITELE DE STUDIU  (A7) DIN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/157/1.3/S/140877

 

Proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877, „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, oferă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, programe de formare continuă acreditate şi posibilitatea de a participa la vizitele de studiu privind designul programelor de formare în educaţia incluzivă. Desemnarea participanţilor se va face conform prevederilor prezentei metodologii şi presupune parcurgerea a două etape:

 • etapa I – în cadrul căreia se selectează participanţii care îndeplinesc cumulativ două criterii de eligibilitate şi care vor putea intra în etapa a II-a.
 • etapa a II-a – în cadrul căreia se evaluează candidaţii prin aprecierea gradului de implicare şi a performanţei fiecăruia în cele două programe de formare continuă parcurse – MEPD, TIC1 / TIC2 şi se analizează/evaluează calitatea scrisorii de intenţie şi a eseului structurat.
 1. ETAPE DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI VIZITELE DE STUDIU

ETAPA I – Aplicarea criteriilor de eligibilitate

Participanţii din grupul ţintă al proiectului sunt eligibili pentru activităţile transnaţionale şi vizitele de studiu  prevăzute în A7 dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. au răspuns afirmativ la întrebarea: “Doriţi să candidaţi la procesul de selecţie în vederea participării la activităţile A7” din chestionarul privind aşteptările cursanţilor, completat în cadrul activităţii A6;
 1. au obţinut două calificative „Foarte bine”, sau două calificative„Excelent”, sau un calificativ “Excelent” şi unul “Foarte bine” la finalizarea celor două programe de formare continuă.

ETAPA a II-a  – Evaluarea candidaţilor

Participanţii declaraţi eligibili în urma selecţiei din prima etapă vor putea intra în concurs, putând să acumuleze un maxim de 80 de puncte (rezultate din aprecierea gradului de implicare şi a performanţei fiecărui candidat în cele două programe de formare continuă parcurse şi a calităţii scrisorii de intenţie şi a eseului structurat).

II.1. Evaluarea gradului de implicare şi a performanţei fiecărui candidat în cele două programe de formare continuă  parcurse în cadrul proiectului  MEPD şi TIC1/TIC2 – total maxim  – 46 puncte repartizate pe trei criterii:

 

 1. Prezenţa cursanţilor – maxim 12 puncte (6 puncte pentru MEPD şi 6 puncte pentru TIC 1 / TIC 2)
 2. Gradul de implicare a cursanților în activitățile programelor de formare – maxim 24 puncte (12 puncte pentru MEPD şi 12 puncte pentru TIC 1 / TIC 2)
 3. Performanţele obţinute la evaluarea finală din cadrul programelor de formare – maxim 10 puncte (5 puncte pentru MEPD şi 5 puncte pentru TIC 1 / TIC 2.)

II.2. Scrisoare de intenţie privind participarea la stagiul practic din vizita de studiu – maxim 14 puncte.  Scrisoarea va avea 1 pagină şi se va realiza conform formatului prezentat în anexa 1.

II.3. Eseu structurat cu tema: „Utilizarea integrată a teoriei şi metodologiei TIC şi MEPD  în cazul elevilor/studenţilor cu dizabilităţi”maxim 20 de puncte.  Eseul va avea 3 pagini şi se va realiza conform formatului prezentat în anexa 1.

 1. PREVEDERI  PROCEDURALE
 • Componenţa comisiei de selecţie a participanţilor pentru A7 va fi stabilită prin decizia managerului/liderului partener de proiect.
 • Nerespectarea termenelor din calendar sau a celorlalte prevederi din prezenta metodologie conduce la respingerea candidaţilor.
 • Scrisoarea de intenţie şi eseul structurat sunt integrate într-un singur document, care se va redacta în formatul prezentat în anexa 1; se vor utiliza caractere font TNR 11, spaţiat la 1 rând; documentul se va transmite în format PDF, transnationale@e-mentorat.ro (pentru grupele de cursanţi formate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) şi pe adresa de email evaluare.ementor@gmail.com (pentru grupele de cursanţi formate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi).

            Calendarul selecţiei participanţilor pentru vizita de studiu:

Până în 31 august 2015 Anunțarea candidaţilor eligibili privind selecția pentru transmiterea scrisorii de intenție și a eseului
1 – 6 septembrie 2015 Transmiterea în format PDF a scrisorii de intenţie şi a eseului structurat, la adresele de e-mail  indicate în metodologie la punctul B.
7 – 9 septembrie 2015 Evaluarea candidaţilor conform criteriilor din Etapa a II-a.
9 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor privind candidaţii selectaţi pentru vizita de studiu.
 • Vizita de studiu se va organiza în Palma de Mallorca – Spania. Seriile de cursanţi participante la procesul de selecţie sunt cele aferente lunilor mai, iunie, iulie 2015.

Prezenta metodologie a fost realizată în cadrul activității: A7, Activitati transnationale si vizite de studiu

Anexa 1

Print Friendly