Documente necesare înscrierii

1. Formular de grup ţintă(Anexa 3) – Descarcă format word (.doc), Descarcă format PDF (.pdf)
2. Copie carte de identitate
3. Copie certificat de naştere (pentru cadrele didactice care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei)
4. Formular de înscriere (se completează fie online sau pe hârtie dacă actele se trimit pe e-mail sau poștă/curierat) – Descarcă format word (.doc), Descarcă format PDF (.pdf)
5. Declaraţie de angajament – Descarcă format word (.doc), Descarcă format PDF (.pdf)
6. Declaraţie (consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal) – Descarcă format word (.doc), Descarcă format PDF (.pdf)
7.Copie certificat de absolvire a unui curs de instruire TIC, urmat în ultimii 2 ani (daca e cazul)
8.Adeverinţă de încadrare în activitatea de învăţământ ( adeverinţă tip, eliberată de unitatea de învăţământ care certifică încadrarea în activitatea didactică) – va fi depusă în prima zi de curs
9. Contract de formare (se va completa în ziua începerii cursului)

Arhiva cu documentele necesare înscrierii în format Word(.doc).

Arhiva cu documentele necesare înscrierii în format PDF(.pdf).

Print Friendly