Bun venit pe site-ul proiectului e-Mentor

+100%-

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Domeniul major de intervenţie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională
Titlul proiectului: „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”
Cod Contract: POSDRU/157/1.3/S/140877
Beneficiar: Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu
PartenerUniversitatea ,,Dunărea de Jos’’ Galaţi

Universitatea  ″Lucian Blaga″ din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea ″Dunărea de Jos″ Galaţi, organizează începând cu septembrie 2014, cursuri de formare pentru  1.400 de cadre didactice din întreaga țară, în mentoratul educaţional al persoanelor cu dizabilităţi şi instruire în utilizarea TIC în cadrul proiectului  POSDRU/157/1.3/S/140877, E-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori.

Demersul celor două universități partenere urmăreşte creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. Toate aceste competenţe şi abilităţi ar urma să fie utilizate în mod extensiv în activitatea didactică din întreaga ţară, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Programele de formare TIC oferite nu se rezumă la a oferi competențe TIC de bază, ci urmăresc un set mai larg de competențe orientat către tehnologii actuale, interactive și colaborative tip Web 2.0 (creare de conținut), eLearning (învățare digitală“atât în sensul larg al cuvântului „utilizarea oricărei TIC în educație”, cât și în sensul restrâns și specific „utilizarea mediilor virtuale de învățare, inclusiv a platformelor e-learning)”, „instruire mobilă” (mobile learning-instruire cu ajutorul dispozitivelor inteligențe mobile de tip telefon, tabletă etc.), creare de mijloace educaționale (inclusiv multimedia), în special curriculum adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Grupul ţintă va fi format din 1400 participanţi – cadre didactice care vor beneficia de instruire teoretică şi practică printr-un:

 1. Program de formare în mentoratul educațional acreditat CNFP – diplomă de certificare a formării;
 2. Program de formare profesională în domeniul TIC și elearning (nivel începător și mediu/avansat) acreditat CNFP – diplomă de certificare a competențelor dobândite;

700 de cadre didactice vor fi formate la Centrul de formare din cadrul Universităţii  ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu şi 700 cadre didactice vor fi formate la Centrul de formare din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos’’ Galaţi.

 Competențe generale dobândite în urma formării în mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități (MEPD) :

 • Competențe de mentorat al elevilor cu dizabilități, certificate CNFP, cu un număr de credite corespunzător;
 • Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru persoane cu dizabilități ;
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare cu elevii cu dizabilități și părinții acestora;
 • Cunoașterea modalităților de integrare educațională a elevilor cu dizabilități;
 • Furnizarea serviciilor educaționale elevilor cu dizabilități în formate adaptate.

  Competenţe specifice :

 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu dificultăţi de învățare;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specific elevilor cu dificultăţi de învățare;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu dificultăți de învățare;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu dificultăți de învățare;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu dificultăți de învățare

Competențe dobândite în urma furnizării programului de instruire în utilizarea TIC: 

 • Cunoașterea și familiarizarea cu modul de operare aferent platformelor de învățare electronice, care permit accesul la sistemul educațional al elevilor cu dizabilități;
 • Utilizarea extinsă a tehnologiei în activitatea de predare/învățare;
 • Adaptare de curriculum în formate e-learning adaptate deficiențelor persoanelor cu dizabilități;
 • Familiarizarea și utilizarea unor instrumente software și hardware specifice în vederea utilizării materialului didactic de către elevi și studenți, în funcție de tipul de dizabilitate;
 • Creșterea calității învățământului prin utilizarea extensivă a TIC.

Facilități de care beneficiați în calitate de participant la grupul țintă al proiectului :

 • Cazare, masă şi decontarea transportului, pe perioada desfășurării cursurilor, pentru participanții care se deplasează de la peste 50 de km distanță față de centrul de formare;
 • Decontarea transportului şi asigurarea mesei pentru participanții care se deplasează de la mai puțin de 50 km față de centrul de formare, pe perioada desfăşurării cursurilor;
 • Instruire teoretică  și practică, în cadrul a două centre de formare dotate cu echipamente necesare formării în mentorat educaţional şi instruirii TIC, în cadrul Universității ″Lucian Blaga″ Sibiu şi Universităţii ″Dunărea de Jos″ Galaţi.
 • Fiecare participant va beneficia de 2 programe de formare acreditate : mentorat educațional și TIC
 • Instruire și evaluare asistată prin calculator prin intermediul platformei E-learning         (Moodle)
 • Acordarea de premii pentru rezultate deosebite pentru un număr de 45 de participanți din grupul ţintă formați la centrele de formare din Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu și Universitatea ″Dunărea de Jos″ din Galați.

Acordarea premiilor va consta în participarea ca și reprezentanți ai proiectului în cadrul a trei vizite de studiu la universități din Spania, Italia și Marea Britanie. Participanții vor fi selectați în urma unui concurs transparent.

Chestionar preselecție

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieţi:

 • pentru Sibiu la adresa de e-mail grant.ementor@ulbsibiu.ro sau  să ne contactaţi la nr. de telefon 0786.293.732 – persoană de contact : Cristina Dubleşu – expert gestiune şi comunicare grup ţintă;
 • pentru Galați: la adresa de e-mail ementor.prof@gmail.com sau  să ne contactaţi la numărul de telefon 0723.367.400persoană de contact : dl. Romeu Horghidan.
Print Friendly