Curriculumul programului MEPD

Competenţe specifice pe unităţi de conţinut

 Nr. crt.  UNITĂŢI DE CONŢINUTTipuri de deficienţe COMPETENŢE SPECIFICE
1 Deficienţe mintale
 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu deficienţe mintale;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specifice elevilor cu deficienţe mintale;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe mintale;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu deficienţe minatele;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu deficienţe mintale.
2 ADHD
 • Identificarea comportamentelor cheie ale individului cu ADHD şi precizarea factorilor declanşatori;
 • Aplicarea principiilor şi a metodologiei specifice cunoaşterii personalităţii elevilor cu ADHD în realizarea adecvată a consilierii, orientării şi asistării  psiho-pedagogice de specialitate;
 • Identificarea dificultăţilor de adaptate la mediul şcolar a elevilor cu tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie şi acordarea asistenţei necesare pentru integrare socială;
 • Elaborarea unor strategii educaţionale de incluziune în cadrul grupului şcolar a copilului diagnosticat cu  tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie;
 • Conceperea unor planuri personalizate de intervenţie la nivelul claselor care includ elevi cu ADHD, cu accent pe maximizarea performanţelor şcolare ale acestora;
 • Utilizarea unor metode de evaluare adaptate standardelor de competenţă specifice elevilor cu ADHD;
 • Identificarea  disfuncţiilor intervenite în desfăşurarea activităţilor instructiv –educative la clasele care includ elevi cu ADHD, în vederea parcurgerii demersului ameliorativ/recuperator.
3 Autism
 • Competenţe de identificare şi de cunoaştere a persoanelor cu sindrom autist;
 • Competenţe de proiectare a activităţilor specifice grupurilor în care sunt cuprinse persoane cu sindrom autist;
 • Competenţe de organizare a activităţilor de învăţare specifice grupurilor în care sunt cuprinse persoane cu  sindrom autist Competenţe de evaluare a activităţilor specifice grupurilor în care sunt cuprinse persoane cu  sindrom autist;
 • Competenţe de comunicare şi relaţionare specifice grupurilor în care sunt cuprinse persoane cu  sindrom autist;
 • Competenţe de management al clasei în care sunt cuprinse persoane cu  sindrom autist.
4 Dificultăţi de învăţare
 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu dificultăți de învățare;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specific elevilor cu dificultăți de învățare;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu dificultăți de învățare;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu dificultăți de învățare;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu dificultăți de învățare.
5 Tulburările de limbaj
 • Identificarea şi explicarea principalelor tulburări de limbaj şi a procedurilor terapeutice specifice acestor tulburări;
 • Interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoștințelor psihopedagogice şi metodice în proiectarea activităţilor instructiv-educative diferenţiate şi individualizate pentru copiii cu tulburări de limbaj;
 • Realizarea activităţilor instructiv-educative diferenţiate, incluzând strategii specifice elevilor cu tulburări de limbaj;
 • Identificarea şi utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare a elevilor cu tulburări de limbaj;
 • Sesizarea dificultăţilor de învăţare/adaptare întâmpinate de elevii cu tulburări de limbaj şi acordarea suportului necesar pentru depăsirea acestora şi obţinerea progresului în învăţare;
 •  Susţinerea/asistarea dezvoltării individuale a elevilor cu tulburări de limbaj, a competenţelor lor sociale şi promovarea regulilor de protejare a sănătăţii şi siguranţei fizice şi mentale a acestora.
6 Deficienţe de auz
 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu deficienţe de auz;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specifice elevilor cu deficienţe de auz;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe de auz;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu dizabilităţi auditive;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu deficienţe auditive.
7 Deficienţe de vedere
 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu deficienţe de vedere;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specific elevilor cu deficienţe de vedere;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe de vedere;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu dizabilităţi vizuale;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu deficienţe vizuale.
8 Deficienţe senzoriale şi fizice
 • Cunoaşterea şi interpretarea pedagogică a caracteristicilor generale ale elevilor cu deficienţe senzoriale şi fizice;
 • Elaborarea de strategii educaţionale pentru dezvoltarea mecanismelor compensatorii specific elevilor cu deficienţe senzoriale şi fizice;
 • Conceperea şi aplicarea de instrumente de evaluare (autoevaluarea) a performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe senzoriale şi fizice;
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale din perspectivă incluzivă şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată pentru elevii cu dizabilităţi senzoriale şi fizice;
 • Proiectarea şi organizarea spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale elevilor cu deficienţe senzoriale şi fizice.

Programa analitică

PROGRAMA CURSULUI „MENTORAT EDUCAŢIONAL AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI”
Număr total de ore – 48, din care:
Formare directă ( cursuri şi aplicaţii cu prezenţă): 30 ore (C-AP)
Activităţi tutoriale (on-line):  16 ore (AT)
Evaluarea finală(cu prezenţă): 2 ore  (Ev)
Număr de credite: 12

Nr.Crt. UNITĂŢI DE CONŢINUT DETALIERE CONŢINUTURI Timp alocat
1 Deficienţe mintale 1.Deficienţele mintale
1.1.Abordare generală
1.2. Clasificările deficienţelor mintale
2. Strategii de intervenţie și integrare ale copiilor cu deficienţe mintale
3. Sindromul Down
3.1. Caracterizare generală
3.2. Strategii de intervenţie şi integrare. Recomandări pentru cadrele didactice
6
2 ADHD
 1. ADHD -repere conceptuale
 2. Caracteristicile comportamentale ale persoanelor diagnosticate cu ADHD
 3. Prevalenţă şi evoluţie în ADHD
 4. Etiologia ADHD
 5. Tulburări asociate
 6. Criteriile de diagnostic
 7. Manifestarea hiperactivităţii cu deficit de atenţie
 8. Profilul elevului cu ADHD:
 9. Efectele directe ale simptomelor de ADHD asupra activităţii şi rezultatelor şcolare
 10. Dificultăţi de învăţare coexistente
 11. Caracteristici pozitive ale ADHD
 12. Recuperare şi ameliorare comportamentală
6
3 Autism 1. Delimitări conceptuale
2. Clasificare
3. Strategii de intervenţie
6
4 Dificultăţi de învăţare 1. Prezentarea dificultăților de învățare
1.1. Delimitări terminologice
1.2. Clasificarea dificultăților de învățare
2. Strategii de intervenție și integrare a persoanelor cu dificultăți de învățare
2.1. Planul de intervenție personalizată în dificultățile de învățare
3. Definirea și caracterizarea dislexiei, disgrafiei și discalculiei
6
5 Tulburările de limbaj 1. Tulburări ale limbajului bazat pe disfuncţiile psihice (dislogia, ecolalia, jargonofazia, bradifazia)
2. Tulburări de pronunţie sau articulaţie (dislalia, rinolalia, disartria);
3. Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii (balbaială, logonevroză, tahilalia, bradilalia, aftongia, tulburări pe bază
de coree, tumultus sermonis);
4. Tulburări de voce (afonia, disfonia, fonoastenia, mutaţia patologică a vocii);
5. Tulburări ale limbajului citit-scris (dislexia-alexia, disgrafia-agrafia);
6. Tulburări polimorfe (afazia, alalia)
7. Tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul electiv, retardul în dezvoltarea generală a vorbirii).
6
6 Deficienţe de auz 1. Abordarea teoretică
2. Clasificarea
2.1. Tipurile de pierdere de auz
2.2. Gradele deficitului auditiv : caracteristici, protezare, tipuri de proteze
3. Strategii de intervenţie şi integrare
6
7 Deficienţe de vedere 1.Prezentarea deficienţei de vedere
1.1.Clarificare conceptuală
1.2.Caracteristici fizico-psihice si comportamentale
1.3. Etiologie şi tipologie
1.4. Comportamente compensatorii
2. Abordarea educaţională a copiilor cu deficienţe de vedere
5
8 Deficienţe senzoriale şi fizice 1.Prezentarea deficienţelor senzoriale şi fizice
1.1.Clarificare conceptuală
1.2.Caracteristici fizico-psihice si comportamentale
1.3. Etiologie şi tipologie
1.4. Comportamente compensatorii
2. Abordarea educaţională a copiilor cu deficienţe senzoriale şi fizice
5

RESURSE EDUCAŢIONALE
Metode si procedee: Prezentări interactive, dezbaterea, conversaţia euristică, explicaţie-argumentare, studiu de caz, problematizare, studiu individual, proiectul, exerciţiul, lucru în echipă, simulare, joc de rol, metode de dezvoltare a gândirii critice, etc.
Mijloace de învăţământ: laptop,  videoproiector,  soft educaţional, platforma online, postere, markere, documentare specializate.
Forme de organizare: activităţi cu prezenţă – frontal, pe grupe, individual; online – pe grupe, individual .
 
MODALITĂŢI ŞI CRITERII DE EVALUARE
 
1. Evaluarea formativă : aprecierea parcurgerii tuturor unităţilor tematice, analiza rezultatelor din aplicaţii şi temele de studiu individual, participarea la activităţile de formare directă, tutoriale on-line, rezolvarea corectă a sarcinilor de evaluare;
2. Evaluarea finală:  aprecierea activității individuale în parcurgerea unităţilor tematice – lucrări aplicative/practice –  50%;  realizarea unui portofoliu de evaluare pe baza temelor de control propuse – 50%;
 
Simboluri utilizate în suportul de curs:

application symbol  Aplicaţie
application symbol  Reflecţie
application symbol  Citat
homework symbol Temă
course bibliography symbol Bibliografie (utilizată pentru elaborarea cursului)
extra bibliography symbol Bibliografie suplimentară
Print Friendly