Conferinţa de încheiere a proiectului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizează în data de 11 decembrie, ora 13, în Sala Faust I a Hotelului Ibis (Calea Dumbrăvii, nr. 2-4, Sibiu) conferinţa de încheiere a proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”.

Prin intermediul proiectului, peste 1500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi superior din România au beneficiat de programe de formare, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea compeţentelor de utilizare a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în activitatea didactică şi mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi. Programele de formare au urmărit creşterea nivelului abilităţilor şi informării cadrelor didactice cu privire la TIC, metode interactive de e-learning în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică şi a îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori, este derulat de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi este proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în perioada mai 2014 – decembrie 2015.

Înregistrarea participanţilor se va face de la ora 12:30.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, vă puteţi adresa d-nei Cristina Potropopu  – Expert monitorizare GT, tel. 0786293735; e-mail: cristina.potropopu@ulbsibiu.ro

Print Friendly