Comunicat vizită Austria

COMUNICAT

VIZITĂ DE STUDIU – Schimb de experienţă,

Austria – Graz, 29 noiembrie -4 decembrie 2015

            Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 29 noiembrie – 4 decembrie  a.c. o vizită de studiu în Austria – Graz, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877.

Evenimentul vizează realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu specialiștii din domeniul educației incluzive din instituții de profil din Austria.

Acțiunea se desfășoară în cadrul activității A7 Activități transnaționale și vizite de studiu .

Pe agenda vizitei de studiu se regăsesc întâlniri cu reprezentanți ai Universității din Graz (Karl-Franzens-Universität Graz), precum și ai Universității Educării Profesorilor din Styria (Pädagogische Hochschule Steiermark).

Temele principale de discuție vor aborda aspectele relevante referitoare la analiza cadrului instituțional din România și Austria în ceea ce priveşte educaţia incluzivă, probleme contemporane ale educației incluzive în Austria și în România, modalități de realizare a incluziunii, integrarea persoanelor cu diverse tipuri de abilități, accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, diversitate şi egalitate de şanse în Austria.

Proiectul e-Mentor vizează creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ (ISCED 0-6) cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Pentru informaţii suplimentare privind activitatea proiectului, vă puteţi adresa dlui. Gabriel PUTICA, Expert campanie promovare şi publicitate, email: gabriel.putica@gmail.com , www.e-mentorat.ro .

Print Friendly