Category Archives: News

Raportare octombrie 2015

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 2015

Print Friendly

Rezultate concurs vizita de studiu Spania

VIZITĂ DE STUDIU – Schimb de experienţă

VIZITĂ DE STUDIU – Schimb de experienţă,
Spania – Palma de Mallorca, 27 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE 2015
 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 27 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE A.C. o vizită de studiu în Spania – Palma de Mallorca, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877.
Vom reveni in curand cu amanunte!
 
Manager Proiect,
Prof.Univ.dr. Daniel Mara
Print Friendly

Raportare septembrie 2015

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna SEPTEMBRIE 2015

Print Friendly

VIZITĂ DE STUDIU, Italia – Bologna – 26-31 iulie 2015

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 26 – 31 iulie a.c. o vizită de studiu în Italia – Bologna, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877

Evenimentul vizează realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu specialiștii din domeniul educației incluzive de la Universitatea din Bologna.

Acțiunea se desfășoară în cadrul activității A7 Activități transnaționale și vizite de studiu Vizitele vor avea scopul de a sprijini celelalte activități în special de analiză şi cercetare, de elaborare şi actualizare a curriculumului, de organizare a seriilor de curs și de informare şi publicitate.

În cadrul acestei vizite au fost selectați transparent, prin concurs, 17 cadre didactice care vor participa la această activitate, drept premiu pentru rezultate deosebite obținute în aplicarea celor învățate în programele de formare din proiect.

Pe agenda vizitei de studiu se regăsesc întâlniri cu reprezentanți ai Universității din Bologna, precum și a unor asociații și întreprinderi sociale precum Associazione di Promozione Sociale si Cooperativa Socială Cils Cesena.

Temele principale de discuție vor aborda aspectele relevante referitoare la analiza cadrului instituțional din România și Italia in ceea ce priveşte educaţia incluzivă, incluziunea, accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, diversitate şi egalitate de şanse în Italia.

Proiectul e-Mentor vizează creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ (ISCED 0-6) cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Pentru informaţii suplimentare privind activitatea proiectului, vă puteţi adresa dlui. Gabriel PUTICA, Expert campanie promovare şi publicitate, email: gabriel.putica@gmail.com , www.e-mentorat.ro .

Print Friendly

Masă rotundă Galaţi 10 iulie 2015

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi organizează în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,  în 10 iulie a.c, în incinta Hotelului GALAȚI CENTRUM ( sala de conferinte)- Galați, o masă rotundă privind stadiul implementarii proiectului POSDRU e-Mentor.

Sunt invitați să participe reprezentanţi ai Inspectoratului şcolar judeţean Galați, ai agenției județene pentru plați si inspecție socială, direcția generală de asistența socială și protecția copilului Galați, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, instituţii publice cu atribuţii în domeniul integrării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Proiectul e-Mentor urmăreşte creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul vizează instruirea unui numar de 1400 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar la nivel naţional.

Proiectul este implementat de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în calitate de beneficiar în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului  POSDRU/157/1.3/S/140877, „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru mai multe informații și înscrieri la acest eveniment, vă puteți adresa dnei. Daniela Ancuta Sarpe, lider partener si reprezentant conducere UDJG, la adresa de email: dsarpe@ugal.ro  sau la nr. de tel. 0723500623.

Print Friendly

Raportare iulie 2015

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna IULIE 2015

Print Friendly