Calendar vizite transnaționale

Elaborat, Ana-Iolanda Brumaru, expert documentare și activități transnaționale,

Noiembrie 2014

Material realizat în cadrul proiectului POSDRU e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”

Calendar vizitelor transnaționale este următorul:

Perioada Instituții Participanți
22- 27 februarie 2015
se va reprograma
“Universitatea Newman din Birmingham ” – Departamentul de Studii ale Educației 30 de participanți – 15 ai GT și 15 din cadrul echipei de management si ai echipei de implementare
21 – 26 iunie 2015
se va reprograma
Universita degli Studi di Bologna, Italia 30 de participanți – 15 ai GT și 15 din cadrul echipei de management si ai echipei de implementare
În perioada 22-27 februarie 2014 curând “Universitatea Lucian Blaga din Sibiu”, în  calitate de beneficiar al proiectului strategic POSDRU “e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori” organizează o vizită de studiu în Marea Britanie (Birmingham), în vederea schimbului de experiență și a transferului de bune practici cu universități/organizații care au experiență în asistarea persoanelor cu dizabilități prin integrarea lor în educație.             Vizita va avea scopul de a sprijini celelalte activități în special de analiză/cercetare, de elaborare/actualizare a curriculumului, de organizare a seriilor de curs și de informare/publicitate. De asemenea, la această vizită vor fi selectați transparent, prin concursuri, câte 15 reprezentanți ai grupului țintă care vor participa la această activitate, drept premiu pentru rezultate deosebite obținute în aplicarea celor învătate în programele de formare din proiect. Pe lângă cei 15 reprezentanți ai grupului  țintă (selectați din cadrul ULBS, dar și din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați) în cadrul acestei vizite vor participa și membrii ai echipei de management, membrii ai echipei de implementare, formatori MEPD din ULBS și UDJG, dar și 2 interpreți.

University of Birmingham Logo

University of Birmingham

Instituția principală vizată în cadrul acestei vizite de studiu este “Universitatea Newman din Birmingham”. Misiunea Universității este centrată pe valorile catolice de toleranță și incluziune. Ca Universitate Catolică, “Universitatea Newman din Birmingham” reprezintă o comunitate incluzivă care pune accent pe practica creștină de ospitalitate, pe cultivarea diverselor tradiții reprezentate la Universitatea Newman, pe promovarea virtuții creștine a justiției. Membrii grupului se vor întâlni cu domnul profesor dr. Dave Trotman, Directorul Departamentului de Studii ale Educației. Programul de studii din cadrul departamentului este susținut de dezbaterea unor probleme referitoare la teoria învățării, dezvoltare individuală, educație și societate, egalitate și oportunitate, acces și incluziune, alternative educaționale și schimbare organizațională. Aşadar acesta reprrezintă un domeniu interdisciplinar care se bazează pe filozofie, psihologie și sociologia educației. Tematica vizitei de studiu se va axa pe creativitatea în educație, politici și programe educaționale,  abordări calitative în evaluarea educației.

Università di Bologna Logo

Università di Bologna

În perioada 21-26 iunie 2014 “Universitatea Lucian Blaga din Sibiu”, în  calitate de beneficiar al proiectului strategic POSDRU “e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori” organizează o vizită de studiu în Italia (Bologna), în vederea schimbului de experiență și a transferului de bune practici cu universități/organizații care au experiență în asistarea persoanelor cu dizabilități prin integrarea lor în educație. Ca și vizita din Marea Britanie, și aceasta va avea scopul de a sprijini celelalte activități în special de analiză/cercetare, de elaborare/actualizare a curriculumului, de organizare a seriilor de curs și de informare/publicitate. De asemenea, la această vizită vor fi selectați transparent, prin concursuri, câte 15 reprezentanți ai grupului țintă care vor participa la această activitate, drept premiu pentru rezultate deosebite obținute în aplicarea celor învătate în programele de formare din proiect. Pe lângă cei 15 reprezentanți ai grupului  țintă (selectați din cadrul ULBS, dar și din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați) în cadrul acestei vizite vor participa și membrii ai echipei de management, membrii ai echipei de implementare, formatori MEPD din ULBS și UDJG, dar și 2 interpreți.               Instituția principală vizată în cadrul acestei vizite de studiu este “Universitatea din Bologna –  “Universita degli Studi di Bologna, Italia.” Universitatea din Bologna este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din Europa şi a doua ca mărime din Italia, după Universitatea “La Sapienza” din Roma. Instituţia, care are drept motto “Alma mater studiorum”, numără în prezent mai mult de 100.000 de studenţi în 23 de facultăţi, între care Drept, Medicină, Litere, Știinţe Politice, Arhitectură, Ştiinţe ale Educaţiei  sau Știinţe Economice. Membrii grupului vor avea o întâlnire cu domnul profesor dr. Nicola Cuomo, din cadrul Departamentului de Științe ale Educației “G.M. Bertin”. În cadrul acestei universități va avea loc un schimb de experiență cu departamentul  de Științe ale Educației “G.M. Bertin” Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin”, departament care are o bogată experiență în activitatea de cercetare științifică în ceea ce privește învățământul special, integrarea didactică și promovează proiecte pedagogice în sinergie cu domeniul de reabilitare medicală, psihologie clinică, pedagogie  generală și comparată.

 

Print Friendly