Author Archives: e-mentorat

Vizita audit

Anunțul vizitei ex-post pentru
proiectul ID 140877, programata in perioada 22-23 martie a.c

Conferinţa de încheiere a proiectului

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizează în data de 11 decembrie, ora 13, în Sala Faust I a Hotelului Ibis (Calea Dumbrăvii, nr. 2-4, Sibiu) conferinţa de încheiere a proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”.

Prin intermediul proiectului, peste 1500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi superior din România au beneficiat de programe de formare, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea compeţentelor de utilizare a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în activitatea didactică şi mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi. Programele de formare au urmărit creşterea nivelului abilităţilor şi informării cadrelor didactice cu privire la TIC, metode interactive de e-learning în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică şi a îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori, este derulat de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi este proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în perioada mai 2014 – decembrie 2015.

Înregistrarea participanţilor se va face de la ora 12:30.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, vă puteţi adresa d-nei Cristina Potropopu  – Expert monitorizare GT, tel. 0786293735; e-mail: cristina.potropopu@ulbsibiu.ro

Comunicat vizită Austria

COMUNICAT

VIZITĂ DE STUDIU – Schimb de experienţă,

Austria – Graz, 29 noiembrie -4 decembrie 2015

            Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 29 noiembrie – 4 decembrie  a.c. o vizită de studiu în Austria – Graz, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877.

Evenimentul vizează realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu specialiștii din domeniul educației incluzive din instituții de profil din Austria.

Acțiunea se desfășoară în cadrul activității A7 Activități transnaționale și vizite de studiu .

Pe agenda vizitei de studiu se regăsesc întâlniri cu reprezentanți ai Universității din Graz (Karl-Franzens-Universität Graz), precum și ai Universității Educării Profesorilor din Styria (Pädagogische Hochschule Steiermark).

Temele principale de discuție vor aborda aspectele relevante referitoare la analiza cadrului instituțional din România și Austria în ceea ce priveşte educaţia incluzivă, probleme contemporane ale educației incluzive în Austria și în România, modalități de realizare a incluziunii, integrarea persoanelor cu diverse tipuri de abilități, accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, diversitate şi egalitate de şanse în Austria.

Proiectul e-Mentor vizează creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ (ISCED 0-6) cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Pentru informaţii suplimentare privind activitatea proiectului, vă puteţi adresa dlui. Gabriel PUTICA, Expert campanie promovare şi publicitate, email: gabriel.putica@gmail.com , www.e-mentorat.ro .

Raportare decembrie 2015

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 2015

Rezultate concurs vizita de studiu Austria

Anunț important vizită de studiu în Graz – Austria – 29 noiembrie – 4 decembrie 2015

Ca urmare a aprobarii continuarii proiectului E-mentor și în luna noiembrie,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 29 noiembrie – 4 decembrie a.c. o vizită de studiu în Austria – Graz, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877.
 
Evenimentul vizează realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu specialiștii din domeniul educației incluzive de la Universitatea din Graz.
 
Vom reveni cu amănunte.

Raportare noiembrie 2015

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna noiembrie 2015