Anunț achiziție-servicii producție,tipărire și livrare materiale de informare și publicitare

Anunţ publicitate
Achiziţie publică – achiziţie directă prin selecţie de ofertă – studiu de piaţă „servicii de productie, tiparire si livrare materiale de informare si publicitare”

Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU beneficiar în proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877  intitulat – „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”
Adresa: B-dul Victoriei, nr. 10
Email: http://www.ulbsibiu.ro/Tel.: 0269 216062

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE ATRIBUIRE
1. Denumire contract: PRESTARI SERVICII
2. Obiectul contractului: servicii de productie, tiparire si livrare
3. Tip contract:  cod cpv 79823000-9
4. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
5. Durata contractului va fi: până în data de 02.11.2015

Secţiunea III: SCURTĂ DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE ŞI RESURSELE DE FINANŢARE ALE ACESTUIA
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU beneficiar al proiectului POSDRU/157/1.3/S/140877  intitulat – „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori” cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – publică prezenta achiziţie directă pentru achiziţionarea de servicii de  productie, tiparire si livrare materiale informative si publicitare (carti de vizita, postere, benere, roll-up-uri, mape, stikere,blok-notes-uri, diplome de participare, pixuri, memory stick-uri, mouse pad-uri, branduire cd-uri, raport de cercetare-format carte ).

Secţiunea IV:      informatii privind modalitatea de atribuire a contractului
Pentru atribuirea contractului se va organiza achizitie directa off-line.
Ofertantul care va formula oferta va depune urmatoarele documente de calificare: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in sit. art. 181 din OUG 34/2006, Certificat constatator emis de ONRC.
Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde menţionarea şi descrierea serviciilor  ce fac obiectul acestei achiziţii.
Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare si a documentelor:
Documentul in baza caruia se va formula oferta ce contine specificatiile tehnice ale serviciilor si valoarea estimata a achizitiei se va ridica de la sediul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 10, cam 108, in perioada 26-28 noiembrie, orele 8.00-15.00.
Mai multe informaţii privind în legatură cu această achiziţie se pot obţine la e-mail: gina.porosanu@ulbsibiu.ro , Tel.: 0269 217779, int.137, persoana de contact: jr. Gina Poroşanu

Manager de Proiect ,                                                                          Responsabil Achizitii Publice,

Prof.univ.dr. Daniel Mara                                                                                        jr. Gina Poroşanu

Print Friendly